+
برگزاری دوره آموزشی
فعالیت ها

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی انجام آزمون های تابلوهای LV و MV  ،  در مرکز آزمایشگاه فشار قوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت ، در مورخ  98/06/16 برگزار گردید. Caption    
+
تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران
اطلاعیه

تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران

اطلاعیه 215 تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران            
+
برگزاری نشستی با عنوان
اطلاعیه

برگزاری نشستی با عنوان "تبیین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان"

اظلاعیه 213 برگزاری نشستی با عنوان "تبیین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و چگونگی ورود به بازار عمان" از ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 23 / 06 / 1398 در محل اتاق ایران  
بالا