+
پیام تبریک به منتخبین معرفی شده از طرف انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی تهران
اطلاعیه

پیام تبریک به منتخبین معرفی شده از طرف انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی تهران

تبریک به منتخبین معرفی شده ار طرف انجمن   اتاق بازرگانی تهران     جناب آقای محمد مهدی فنایی جناب آقای حمید رضا صالحی سلمی جناب آقای علیرضا کلاهی صمدی      جناب آقای عباس جبالبارزی با عرض سلام و تهنیت بر خویش لازم
بالا