+
بازگشت ظریف با لبخند
خبرها

بازگشت ظریف با لبخند

بازگشت ظریف با لبخند ظریف بعد از نامه مخالفت رییس‌جمهور با استعفایش صبح امروز در مراسم استقبال از نخست‌وزیر ارمنستان حضور یافت.   Caption  
1
بازنگری در ساختار اتاق بازرگانی، موجب تقویت عملکرد آن خواهدشد
خبرها

بازنگری در ساختار اتاق بازرگانی، موجب تقویت عملکرد آن خواهدشد

پیام باقری، نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران بازنگری در ساختار اتاق بازرگانی، موجب تقویت عملکرد آن خواهدشد   پیام باقری با توجه به اینکه اتاق بازرگانی مستند به قوانین کشور به خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کاراست و همچنین در مواجهه با ارکان
+
اتاق بازرگانی مذاکره گر تجاری برای دفاع از اقتصاد کشور باشد
خبرها

اتاق بازرگانی مذاکره گر تجاری برای دفاع از اقتصاد کشور باشد

سعید مهذب ترابی، رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران اتاق بازرگانی مذاکره گر تجاری برای دفاع از اقتصاد کشور باشد مهذب ترابی اتاق بازرگانی به خانه تکانی موثر وانعطاف پذیر در ساختار و تفکرات و ارتباطات خود نیاز دارد تا بدین ترتیب بتواند در شرایط فعلی
+
بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد
خبرها

بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بهبود رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در دستور کار اتاق قرار گیرد   علیرضا کلاهی   در حوزه توسعه و رقابت پذیری اقتصاد نقش تعامل بخش خصوصی و دولتی در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی در راستای
+
سهم بخش خصوصی در تصمیم سازی ها افزایش یابد
خبرها

سهم بخش خصوصی در تصمیم سازی ها افزایش یابد

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی ایران و صنایع وابسته سهم بخش خصوصی در تصمیم سازی ها افزایش یابد   حمید رضا صالحی   با توجه به جایگاهی که 139 نماینده در پارلمان بخش خصوصی دارد این امکان فراهم است که به نمایندگی از بخش خصوصی ظرفیت هایی
+
ضرورت هم صدایی تشکل های اتاق بازرگانی
خبرها

ضرورت هم صدایی تشکل های اتاق بازرگانی

محمد پارسا، رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ضرورت هم صدایی تشکل های اتاق بازرگانی عوض محمد پارسا   اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود و تنها تریبونی در کشور  است که بخش خصوصی واقعی کشور می توانند از
بالا