» » مصوبه هیات واگذاری به انضمام مصوبات شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل 44

مصوبه هیات واگذاری به انضمام مصوبات شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل 44

تاریخ : 1397.07.24
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 152

اطّلاعیه 222

حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 142602 مورخ 03/06/97 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص، مصوبه هیات واگذاری به انضمام مصوبات شورای عالی اجرای سیاست­های کلی اصل 44

 

1
Caption

 


http://electricalpanel.ir/uploads/222sss.jpg
دسته بندی :  اطلاعیه

بالا