انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران [email protected]

درخواست عضویت در اتاق مشترک ایران و لهستان

روابط عمومی در تاریخ 16 شهریور 1399, 16:45 360 اطلاعیه

اطلاعیه شماره 224

درخواست عضویت در اتاق مشترک ایران و لهستان

1

 

 

1

 

 

مطالب مشابه

شرایط عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان

 اطلاعیه شماره 197 شرایط عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان      

99.05.15 اطلاعیه
فراخوان درخواست عضویت واجدین شرایط در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی

اطلاعیه 239 فراخوان درخواست عضویت واجدین شرایط در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی  

98.07.20 اطلاعیه
لزوم عضویت در اتاق¬های بازرگانی محل فعالیت و دریافت کارت عضویت

اطّلاعیه 271  باستحضار می­رساند با توجه به عضویت انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان

97.10.11 اطلاعیه
فراخوان عضویت در کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان

اطّلاعیه 216 به پیوست تصویر نامه شماره 7733/43/ص مورخ 16/07/97 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

97.07.22 اطلاعیه
فراخوان عضویت در کمیته¬های مشترک بازرگانی ایران-ازبکستان و ایران-بلغارستان

« اطّلاعیه 182 » به پیوست تصویر نامه شماره 5693/43/ص مورخ 27/05/97 اتاق بازرگانی،

97.05.30 اطلاعیه

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

تمامی حقوق این پرتال برای انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران محفوظ می باشد |کانوپرتال kanotek
بستن