+
اجرایی شدن ابلاغیه
اطلاعیه

اجرایی شدن ابلاغیه " دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا "

اطلاعیه شماره 175 اجرایی شدن ابلاغیه " دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا "    
بالا