+
سرمايه گذاري در صنعت برق دو برابر می شود
اطلاعیه

سرمايه گذاري در صنعت برق دو برابر می شود

سخنگوي صنعت برق تاكيد كرد سرمايه گذاري در صنعت برق به 2 برابر افزايش مي يابد صنعت برق با وجود پيوستن سالانه يك ميليون مشترك جديد و لزوم پاسخگويي به تعهدات خود همچنين لزوم ظرفيت سازي براي توسعه بخشهاي صنعت ، كشاورزي و ساير حوزه هاي خدماتي، نمي تواند در حوزه
بالا