+
حضور پرشور اعضای انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی تهران
خبرها

حضور پرشور اعضای انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی تهران

حضور پرشور اعضای انجمن در انتخابات اتاق بازرگانی تهران   Caption امروز نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تمام شهرستان های کشور در حال برگزاری می باشد. این انتخابات فرصتی است تا بخش خصوصی آزادانه بتواند نماینده مورد نظر
بالا