+
انتخاب افراد شایسته موجب تقویت اتاق و بخش خصوصی خواهد شد
خبرها

انتخاب افراد شایسته موجب تقویت اتاق و بخش خصوصی خواهد شد

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران: انتخاب افراد شایسته موجب تقویت اتاق و بخش خصوصی خواهد شد   نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز شنبه 11 اسفند 1397در تمام شهرستان های کشور برگزار می شود؛
+
نمایندگان منتخب انجمن برای انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور
اطلاعیه

نمایندگان منتخب انجمن برای انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

اطلاعیه ویژه: فهرست کاندیداهای مورد تایید انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران در نهمین دوره انتخابات هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور    
بالا