+
برگزاری ششمین دوره نمایشگاه و همایش نیرو در عراق ( اردیبهشت سال 1398 )
اطلاعیه

برگزاری ششمین دوره نمایشگاه و همایش نیرو در عراق ( اردیبهشت سال 1398 )

اطّلاعیه 270 به پیوست تصویر نامه شماره 11276/17/ص مورخ 02/10/97 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص برگزاری ششمین دوره نمایشگاه و همایش نیرو در شهر بغداد، کشور عراق از تاریخ 2 لغایت 4  اردیبهشت سال 1398، جهت استحضار و هرگونه
+
برگزاری کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در بهمن ماه سالجاری
اطلاعیه

برگزاری کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در بهمن ماه سالجاری

اطّلاعیه 269 به پیوست تصویر نامه شماره 11419/43/ص مورخ 05/10/97 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص برگزاری کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر ایران در روزهای 7 و 8 بهمن ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاه­های بین
بالا