+
برگزاری چهل و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی طرابلس در فروردین ماه سال 1398
اطلاعیه

برگزاری چهل و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی طرابلس در فروردین ماه سال 1398

اطّلاعیه 266 به پیوست تصویر نامه شماره 43/11193/ص مورخ 97/10/01 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص برگزاری چهل و هفتمین دوره نمایشگاه بین­ المللی طرابلس در فاصله زمانی 13 الی 21  فروردین ماه سال 1398 در مرکز نمایشگاهی طرابلس،
+
عرضه بنگاه های قابل واگذاری
بخشنامه ها

عرضه بنگاه های قابل واگذاری

اطّلاعیه 265 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 25719 مورخ 97/10/01 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به واگذاری 11/617درصد از سهام شرکت
بالا