همگرایی اعضا
همگرایی

همگرایی اعضا

موضوع : اعلام موجودی وآمادگی همکاریهای بیشتر فنی و بازرگانی برای شرکتهای محترم عضو انجمن  آقای مهندس رضوی / دبیر محترم انجمن تابلو سازان برق     با سلام    احتراماً ، با توجه به نامه آن انجمن محترم و با توجه به موجودی برخی از
بالا