+
مصاحبه با خبرگزاری فارس در مورد اشباع بازار
---

مصاحبه با خبرگزاری فارس در مورد اشباع بازار

  رئیس انجمن تابلوهای برق در گفت‌وگو با فارس: بازار صنعت تابلو برق اشباع است/ انتقاد از تقدم شرکت‌های تحت‌ لیسانس بر داخلی‌ها در مناقصات   Caption رئیس انجمن سازندگان تابلوهای برق ایران با بیان اینکه صنعت تابلو برق یک صنعت
بالا