+
اطلاعیه 254
اطلاعیه

اطلاعیه 254

اطلاعیه شماره254 به پیوست تصویر نامه شماره 32069 / 240 / 96 مورخ 02 / 07 / 96 سازمان توسعه تجارت ایران ،در خصوص تاسیس مرکز تجاری در نایروبی – کنیا به منظور بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کشور فوق و همچنین در کشورهای عضو کومسا   Caption  
+
اطلاعیه 253
اطلاعیه

اطلاعیه 253

اطلاعیه شماره253 به پیوست تصویر نامه شماره 7533 / 200 مورخ 18 / 025 / 96 سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص معافیت مالیات سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از تاریخ 01 / 01 / 1396 ،   Caption  
+
اطلاعیه 252
اطلاعیه

اطلاعیه 252

اطلاعیه شماره252 احتراماً، باطّلاع میرساند دوره های آموزشی پاییز در سالجاری به شرح پیوست در انجمن برگزار میگردد . Caption Caption    
بالا