+
اطلاعیه 251
اطلاعیه

اطلاعیه 251

اطلاعیه شماره251 باطّلاع عزیزان میرساند انجمن در نظر دارد در خصوص چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق که در فاصله زمانی 29 مهر الی 8 آبان ماه سالجاری که در شهر بغداد برگزار میگردد،بصورت پاویون شرکت نماید.    
بالا