» » موضوع : دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده » نوبت دوم « و مجمع عمومی عادی » نوبت دوم

موضوع : دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده » نوبت دوم « و مجمع عمومی عادی » نوبت دوم

تاریخ : 1396.10.09
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 233

اطلاعیه 320

باستناد ماده 17 اساسنامه و سیصد و شصت و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ 04 / 10 / 1396 بدینوسیله از کلیه اعضای
در » نوبت دوم « و مجمع عمومی عادی » نوبت دوم « محترم انجمن دعوت بعمل میآید تا در مجمع عمومی فوقالعاده
روز چهارشنبه مورخ 11 / 11 / 1396 حضور بهم رسانند.
1 در ساعت » نوبت دوم « - مجمع عمومی فوقالعاده 09:30 لغایت 12:00 .
2 در ساعت » نوبت دوم « - مجمع عمومی عادی 14:00 لغایت 16:00 .
3 - آدرس : باشگاه توانیر – خیابان ستارخان – بعد از پل ستارخان – جنب خیابان شهید جهانی نسب )برق آلستوم(
– درب ورودی سمت ستارخان ) تلفن: 23 – 44280022 )

1
Caption

 


http://electricalpanel.ir/uploads/320ss.png
دسته بندی :  اطلاعیه

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا