ارسال : روابط عمومی

فروش استوک

شرکت آبگین مدار هگمتانه
1.یک دستگاه آزمایشگاه فشارقوی یک طیقه 100KV-ACباکنترل دستی ساخت سال1388جهاددانشگاهی علم وصنعت ایران
2-یک دستگاه منبع تزریق جریان تکفاز2500آمپرساخت سال1388جهاددانشگاهی علم و صنعت ایران
مدیر عامل : آقای حسین معماریان
شماره تماس : 38383330-031
آدرس: همدان : شهرک صنعتی بوعلی – بلوار اول – خیابان دهم – شماره 443 – صندوق پستی 157