» صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده

صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده

تاریخ : 1395.11.27
نویسنده : روابط عمومی
نظرات : 0
بازدیدها : 751
به پیوست متن صورتجلسه مجمع عمومی که به طور فوق العاده در محل انجمن برگذار گردید ارائه می گردد
3
Caption

 

3
Caption

http://electricalpanel.ir/uploads/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1.jpg
دسته بندی :  ---

بالا