ارسال : روابط عمومی

مشاور گمرکی

نام : کاظم
 
نام خانوادگی : مسعودی فر
تحصیلات : فوق لیسانس امور گمرکی
سابقه کار : بازنشسته گمرک جمهوری اسلامی ایران
سوابق شغلی : 1. کارشناس ارشد گمرک / 2. مشاور امور گمرکی
ارائه مشاوره از طریق تماس با دبیرخانه انجمن در ساعات اداری