ارسال : روابط عمومی

مشاور حقوقی

نام : مهدی
نام خانوادگی : احمدنیا
تحصیلات : کارشناس حقوق قضایی
تخصص : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ارئه مشاوره از طریق تماس با دبیرخانه انجمن در روز های دوشنبه ساعت 16 - 14