• اطلاعیه 196

  اطلاعیه 196

  اطلاعیه 196 به پیوست تصویر نامه شماره 7664 / 43 /د مورخ 03 / 05 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات Caption  
 • اطلاعیه 195

  اطلاعیه 195

  اطلاعیه 195 به پیوست تصویر نامه شماره 50432 مورخ 31 / 04 / 96 معاون اول محترم ریاست جمهوری، در خصوص مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ 26 / 04 / 1396 در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی Caption      
 • اطلاعیه 194

  اطلاعیه 194

  اطلاعیه 194 به پیوست تصویر نامه شماره 21794 / 430 / 96 مورخ 31 / 04 / 96 سازمان توسعه تجارت ایران،در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در کشور سوریه در تاریخ 26 مرداد ماه لغایت 4 شهریور ماه سالجاری Caption    
 • اطلاعیه 193

  اطلاعیه 193

  اطلاعیه 193 به پیوست تصویر نامه شماره 3256 / 1 / 10 /ص مورخ 26 / 04 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ 26 / 04 / 1396 در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان محترم تأمین اجتماعی Caption
 • اطلاعیه 168

  اطلاعیه 168

  اطلاعیه 168 انجام هرگونه تایپ تست باستحضار میرساند طبق اطلاع ، انجام هرگونه تایپ تست در داخل و یا در خارج از کشور جهت اخذ تائیدیه هر محصول ، شایسته و لازم است موضوع تحت نظارت و با هماهنگی شرکت محترم توانیر انجام پذیرد.   Caption    
 • ضرورت ورود شرکت ها به عرصه صادرات محصولات

  ضرورت ورود شرکت ها به عرصه صادرات محصولات

  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان تابلوبرق ایران بر ضرورت ورود شرکت ها به عرصه صادرات محصولات تاکید کرد. همایش بهارانه انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تابلوبرق ایران  در تاریخ 20 اردیبهشت تشکیل شد. در این گردهمایی با حضور بسیاری از سازندگان تابلوهای برق

اطلاعیه 196

اطلاعیه 196 به پیوست تصویر نامه شماره 7664 / 43 /د مورخ 03 / 05 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ..

اطلاعیه 195

اطلاعیه 195 به پیوست تصویر نامه شماره 50432 مورخ 31 / 04 / 96 معاون اول محترم ریاست جمهوری، در خصوص مصوبات ..
اطّلاعیه 125
اطلاعیه

اطّلاعیه 125

اطّلاعیه  125 بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 1459 / 43 /د مورخ 02 / 02 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به منظور تسهیل و روان سازی فرآیند صادرات غیر نفتی کشور و نیز درج
اطلاعیه 124
اطلاعیه

اطلاعیه 124

اطلاعیه 124 ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای به پیوست تصویر نامه شماره 5905 / 90 / 10051 / 96 مورخ 21 / 01 / 96 رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای   Caption
اطّلاعیه 123
اطلاعیه

اطّلاعیه 123

اطّلاعیه  123 برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به پیوست تصویر نامه شماره 8460 / ICC مورخ 15 / 01 / 96 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، در خصوص برگزاری کارگاه آموزش پیشرفته اینکوترمز 2010 به مدت 12 ساعت   Caption  
اطّلاعیه 122
اطلاعیه

اطّلاعیه 122

اطّلاعیه  122 جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش و کویت به پیوست تصویر نامه شماره 1111 / 43 /د مورخ 28 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص جذب اعضا برای اتاق های مشترک ایران با ترکمنستان، برزیل، اتریش
اطّلاعیه 121
اطلاعیه

اطّلاعیه 121

اطّلاعیه  121 حضور هیات تجاری از کشور لوکزامبورگ در اتاق بازرگانی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 1234 / 43 /د مورخ 29 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص حضور یک هیات تجاری 50 نفره متشکل از تجار و صاحبان صنایع جوان و کارآفرین
اطّلاعیه 120
اطلاعیه

اطّلاعیه 120

اطّلاعیه  120 اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 3 / 11 جدید درآمد به پیوست تصویر نامه شماره 161 / 96 / 1000 مورخ 18 / 01 / 96 مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه 3 / 11 جدید درآمد ، منضم به
اطّلاعیه 119
اطلاعیه

اطّلاعیه 119

اطّلاعیه  119 حضور هیات تجاری از کشور آلمان در اتاق بازرگانی تهران به پیوست تصویر نامه شماره 539 / 96 /الف ت مورخ 26 / 01 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص حضور هیات تجاری از کشور آلمان به سرپرستی رئیس اتحادیه صنعت و اقتصاد ایالت
اطّلاعیه 118
اطلاعیه

اطّلاعیه 118

اطّلاعیه  118 قرارداد سپرده گذاری ریالی به پیوست تصویر نامه شماره 23325 / 60 مورخ 16 / 01 / 96 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص انعقاد قرارداد سپرده گذاری ریالی ( ویژه سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق مشمول اعمال نرخ
بالا