+
نمایندگان منتخب انجمن برای انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور
اطلاعیه

نمایندگان منتخب انجمن برای انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور

اطلاعیه ویژه: فهرست کاندیداهای مورد تایید انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران در نهمین دوره انتخابات هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور    
+
اعلام مشکلات واحدهای تولیدی به کارگروه اقدام ویژه در راستای حل مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، از طریق واردات در مقابل صادرات
اطلاعیه

اعلام مشکلات واحدهای تولیدی به کارگروه اقدام ویژه در راستای حل مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، از طریق واردات در مقابل صادرات

 اطلاعیه 312 اعلام مشکلات واحدهای تولیدی به کارگروه اقدام ویژه در راستای حل مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، از طریق واردات در مقابل صادرات    
+
ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نطام مالی کشور
اطلاعیه

ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نطام مالی کشور

اطّلاعیه 310 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 139188/ت 56036 هـ مورخ 19/10/97 هیات محترم وزیران، در خصوص ماده 4 اصلاحی آئین نامه اجرائی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
بالا