برگزاری نشست تجاری سازندگان پروژه های ساختمانی بزرگ

« اطّلاعیه 174 » به پیوست تصویر نامه شماره 22876/الف مورخ 07/05/97 دبیرخانه برگزاری نشست ..

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

    شهریورماه 97؛ تهران، میزبان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران خواهد بود   ..
+
اطلاعیه 231
اطلاعیه

اطلاعیه 231

اطلاعیه شماره231 به پیوست تصویر نامه شماره 228404 / 60 مورخ 22 / 10 / 95 دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اجرای پروژه برآورد میزان مصرف جایگزینهای مواد مخرب لایه اوزون و تکمیل جداول ارسالی Caption    
+
اطلاعیه 230
اطلاعیه

اطلاعیه 230

اطلاعیه شماره230  پیوست تصویر نامه شماره 510 / 96 / PTP مورخ 24 / 05 / 96 پارس تجارت پارادیس، در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشور تونس در مورخ 1 الی 3 آذر ماه سالجاری Caption  
+
اطلاعیه 229
اطلاعیه

اطلاعیه 229

اطلاعیه شماره229   به پیوست تصویر نامه شماره 545 / 100 / 96 مورخ 10 / 05 / 96 شرکت آزمایشگاهه Caption ای بین المللیبرق و انرژی فتح (فاتل)
+
اطلاعیه 228
اطلاعیه

اطلاعیه 228

اطلاعیه شماره228  به پیوست تصویر نامه شماره 3290 / 24 /الف.م مورخ 24 / 05 / 96 موسسه مطالعات راهبردی سدید ،در خصوص نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران مورخ 20 الی 23 شهریور ماه سال 1396 Caption  
+
اطلاعیه 221
اطلاعیه

اطلاعیه 221

اطلاعیه شماره221 به پیوست تصویر نامه شماره 6435 / 96 /الف ت مورخ 30 / 05 / 1396 اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران، در خصوص حضور هیات تجاری به سرپرستی نائب رئیس کنفدراسیونصنایع هند در اتاق بازرگانی تهران در روز سهشنبه مورخ 14 شهریورماه سالجاری در محل
+
اطلاعیه 217
اطلاعیه

اطلاعیه 217

اطلاعیه 217 به پیوست تصویر نامه شماره 459501/96 مورخ 18/05/96 گمرک جمهوری اسلامی ایران، در خصوص چگونگی ترخیص قطعی ضایعات حاصل از مواد اولیه ورود موقت به منظور پردازش Caption  
+
اطلاعیه 216
اطلاعیه

اطلاعیه 216

اطلاعیه شماره216 به پیوست تصویر نامه شماره 6237/96/الف ت مورخ 25/05/96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در خصوص برگزاری دوره­ های تربیت مدرس در رشته­ های " متدولوژی آموزشی (LENA) ، مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت منابع انسانی "، Caption
+
اطلاعیه 196
اطلاعیه

اطلاعیه 196

اطلاعیه 196 به پیوست تصویر نامه شماره 7664 / 43 /د مورخ 03 / 05 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات Caption  
+
اطلاعیه 195
اطلاعیه

اطلاعیه 195

اطلاعیه 195 به پیوست تصویر نامه شماره 50432 مورخ 31 / 04 / 96 معاون اول محترم ریاست جمهوری، در خصوص مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ 26 / 04 / 1396 در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی Caption      
+
اطلاعیه 194
اطلاعیه

اطلاعیه 194

اطلاعیه 194 به پیوست تصویر نامه شماره 21794 / 430 / 96 مورخ 31 / 04 / 96 سازمان توسعه تجارت ایران،در خصوص برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در کشور سوریه در تاریخ 26 مرداد ماه لغایت 4 شهریور ماه سالجاری Caption    
+
اطلاعیه 193
اطلاعیه

اطلاعیه 193

اطلاعیه 193 به پیوست تصویر نامه شماره 3256 / 1 / 10 /ص مورخ 26 / 04 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در مورخ 26 / 04 / 1396 در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان محترم تأمین اجتماعی Caption
بالا