اطلاعیه 133
اطلاعیه

اطلاعیه 133

اطلاعیه 133 ارسال آئین نامه اعطای گواهینامه و تندیسهای ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به پیوست تصویر نامه شماره 1672 / 96 / 370 مورخ 23 / 01 / 96 معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، در
اطّلاعیه  132
اطلاعیه

اطّلاعیه 132

اطّلاعیه  132 اعلام برگزاری مناقصه بین المللی در مرو ترکمنستان شماره 6 به پیوست تصویر نامه شماره 4598981 / 220 / 123 مورخ 11 / 02 / 96 دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه، در خصوص آگهی مناقصه بین المللی شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در خصوص
اطّلاعیه  131
اطلاعیه

اطّلاعیه 131

اطّلاعیه  131 برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی اکسپو ارمنستان به پیوست تصویر نامه شماره 102 - 96 مورخ 12 / 02 / 96 همایشگران سام، در خصوص برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی اکسپو ارمنستان- ایروان در مورخ 17 الی 19 شهریور ماه سالجاری   Caption
اطّلاعیه  130
اطلاعیه

اطّلاعیه 130

اطّلاعیه  130 ارسال کاتالوگ جهت تبلیغات در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی باستحضار میرساند علاقمندان جهت ارائه تبلیغات در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران میتوانند حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 16 / 02 / 1396 ، اطلاعات خود را
اطّلاعیه  129
اطلاعیه

اطّلاعیه 129

اطّلاعیه  129 متن نامه تامین اجتماعی مصوبه شورای گفتگو به پیوست تصویر نامه شماره 875 / 1 / 10 /ص مورخ 10 / 02 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص متن نامه تامین اجتماعی مصوبه شورای گفتگو در خصوص بازرسی صرفاً آخرین سال مالی 
اطلاعیه 128
اطلاعیه

اطلاعیه 128

اطلاعیه 128 حضور هیات تجاری از کشور کره جنوبی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به پیوست تصویر نامه بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی (کترا) در خصوص نحوه ملاقات با هیات تجاری کشور کره جنوبی در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در مورخ 16 لغایت 19
اطّلاعیه  127
اطلاعیه

اطّلاعیه 127

اطّلاعیه  127 ارائه نظر در خصوص اساسنامه انجمن نظر به اینکه بعضی تغییرات در اساسنامه انجمن مورد درخواست و توصیه وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد ، از اعضای محترم تقاضا میشود چنانچه پیشنهاد و یا نظراتی دیگر در اصلاح اساسنامه دارند ، به
اطّلاعیه  126
اطلاعیه

اطّلاعیه 126

اطّلاعیه 126 معرفی نشریه تازههای انرژی پیرو هماهنگی بعمل آمده انجمن با نشریه تازه های انرژی در جهت انتشار تبلیغات اعضاء انجمن در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی توافق گردید به میزان 10 % از هزینه تبلیغ بعنوان تخفیف برای اعضاء انجمن لحاظ گردد. Caption  
اطّلاعیه  125
اطلاعیه

اطّلاعیه 125

اطّلاعیه  125 بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به پیوست تصویر نامه شماره 1459 / 43 /د مورخ 02 / 02 / 96 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص بروز رسانی ارزش کالاهای صادراتی به منظور تسهیل و روان سازی فرآیند صادرات غیر نفتی کشور و نیز درج
اطلاعیه 124
اطلاعیه

اطلاعیه 124

اطلاعیه 124 ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای به پیوست تصویر نامه شماره 5905 / 90 / 10051 / 96 مورخ 21 / 01 / 96 رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص ممنوعیت تبلیغات تجاری در شبکه های ماهوارهای   Caption
بالا