+
بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید
اطلاعیه

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

اطلاعیه127 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 21427 مورخ 11/02/98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی بمنظور رونق تولید منضم به تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره
+
برگزاری شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی سوریه در شهریور ماه سال جاری
اطلاعیه

برگزاری شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی سوریه در شهریور ماه سال جاری

اطلاعیه 126 به پیوست تصویر نامه شماره 1291/43/ص مورخ 15/02/98 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی سوریه در فاصله زمانی 6 لغایت 15 شهریور ماه سال جاری در شهر دمشق،  
+
مفاد بند ت ماده 2 دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
اطلاعیه

مفاد بند ت ماده 2 دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

اطلاعیه 125 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 954/800/9000 مورخ 03/02/98 معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص مفاد بند (ت) ماده 2 دستور العمل پیگیری اجرای سیاست های
+
بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید
اطلاعیه

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

اطّلاعیه127 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر نامه شماره 21427 مورخ 11/02/98 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی بمنظور رونق تولید منضم به تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به
+
درخواست اعلام نظر در خصوص
اطلاعیه

درخواست اعلام نظر در خصوص "طرح تعویق واگذاري شرکتهاي دولتی داراي طرحهاي تثبیت و توسعه"

اطلاعیه124 حسب اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست تصویر "طرح تعویق واگذاري شرکتهاي دولتی داراي طرحهاي تثبیت و توسعه"،  
بالا